Toán Lớp 8: cho biểu thức M= x+1/x-1 – 1/x-1/x+1 – 5x-1/x²-1 a) tìm điều kiện xác định b) tính giá trị của M tại x=2 c) rút gọn M

Toán Lớp 8: cho biểu thức M= x+1/x-1 – 1/x-1/x+1 – 5x-1/x²-1 a) tìm điều kiện xác định b) tính giá trị của M tại x=2 c) rút gọn M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ