Toán Lớp 8: Cho a,b là hai số nguyên lẻ. Chứng minh a^2 +b^2 không phải là số chính phương

Toán Lớp 8: Cho a,b là hai số nguyên lẻ. Chứng minh a^2 +b^2 không phải là số chính phương, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ