Toán Lớp 8: Biết chu vi của tứ giác bằng 66cm,độ dài cạnh thứ 1 lớn hơn độ dài cạnh thứ 2 là 8cm,nhưng lại bé hơn cạnh thứ 3 là 6cm và độ dài cạnh

Toán Lớp 8: Biết chu vi của tứ giác bằng 66cm,độ dài cạnh thứ 1 lớn hơn độ dài cạnh thứ 2 là 8cm,nhưng lại bé hơn cạnh thứ 3 là 6cm và độ dài cạnh thứ 3 gấp 3 lần độ dài cạnh thứ 2.Tính độ dài lớn nhất của tú giác, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Biết chu vi của tứ giác bằng 66cm,độ dài cạnh thứ 1 lớn hơn độ dài cạnh thứ 2 là 8cm,nhưng lại bé hơn cạnh thứ 3 là 6cm và độ dài cạnh”

 1. Gọi đô dài cạnh thứ nhất là a(cm) (a>0)

  => Độ dài cạnh thứ 2 là a-8 cm

  Độ dài cạnh thứ 3 là a+6 cm

  Độ dài cạnh thứ 2 là 3(a-8)=3a-24 cm
  chu vi của tứ giác bằng 66cm

  =>a+a-8+a+6+3a-24=66

  =>6a-26=66

  =>6a=92

  =>a=\[\frac{{46}}{3}\]

  vậy độ dài cạnh lớn nhất là: \[\frac{{46}}{3} + 6 = \frac{{64}}{3}\left( {cm} \right)\]

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ