Toán Lớp 7: Trong hình dưới đây cho biết M 4 ^ = N 2 ^ = 100 o . Tính các góc tại đỉnh M,N A .  =  M 3 ^ =

Toán Lớp 7: Trong hình dưới đây cho biết M 4 ^ = N 2 ^ = 100 o . Tính các góc tại đỉnh M,N A .  =  M 3 ^ =  N 1 ^ =  N 3 ^ = 80 ° ;  M 2 ^ =  N 4 ^ = 100 ° B .  M 1 ^   =  N 1 ^ =  80 ° ;  M 2 ^ =  N 4 ^ = 100 ° ;  M 3 ^ =  N 3 ^ = 60 ° C .  M 1 ^ =  M 3 ^ = 80 ° ;  N 1 ^ =  N 3 ^ =  100 ° ;  M 2 ^ =  N 4 ^ = 70 ° D .  M 1 ^ =  M 3 ^ =  N 4 ^ =  N 3 ^ = 80 ° ;  M 2 ^ =  N 1 ^ = 100 °, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ