Toán Lớp 7: Tìm n sao cho bậc của đơn thức sau bằng 13:  A x = 2 x n + 2 y z 3 . 3 x 2 y n – 1 z 4

Toán Lớp 7: Tìm n sao cho bậc của đơn thức sau bằng 13:  A x = 2 x n + 2 y z 3 . 3 x 2 y n – 1 z 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ