Toán Lớp 7: Lựa chọn đáp án đúng nhất Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi A.   x O

Toán Lớp 7: Lựa chọn đáp án đúng nhất Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi A.   x O y ^ = 90 °    B.   x O y ^ > 90 °    C.   x O y ^ < 90 °    D.   x O x ‘ ^ = 90 °, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ