Toán Lớp 7: Điểm kiểm tra toán 15 phút của một tổ được bạn tổ trưởng ghi lại như sau: Tên An Chung Duy Hà Hiếu Hùng Liên Linh Lộc Việt Điểm 7 8 7

Toán Lớp 7: Điểm kiểm tra toán 15 phút của một tổ được bạn tổ trưởng ghi lại như sau: Tên An Chung Duy Hà Hiếu Hùng Liên Linh Lộc Việt Điểm 7 8 7 10 6 5 9 10 4 8 Bảng 1 1. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng 1 là : A. Số học sinh của một tổ B. Điểm kiểm tra 15 phút của mỗi học sinh C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai 2. Số các giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 là A. 7 B. 9 C. 10 D. 74 3. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ở bảng 1 là A . 4 B. 5 C. 6 D. 7, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ