Toán Lớp 7: Cho hai đa thức A(x) = 2×2 – x3 + x – 3 và B(x) = x3 – x2 + 4 – 3x. Tính P(x) = A(x) + B(x). b) Cho đa thức Q(x) = 5×2 – 5 + a2 + a

Toán Lớp 7: Cho hai đa thức A(x) = 2×2 – x3 + x – 3 và B(x) = x3 – x2 + 4 – 3x. Tính P(x) = A(x) + B(x). b) Cho đa thức Q(x) = 5×2 – 5 + a2 + ax. Tìm các giá trị của a để Q(x) có nghiệm x = – 1., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ