Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB=AC. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC. a) Chứng minh: ΔABH = ΔACH. b) Chứng minh: AH ⊥ BC c) Trên tia đối của

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB=AC. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC. a) Chứng minh: ΔABH = ΔACH. b) Chứng minh: AH ⊥ BC c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng minh: AD = AE và ΔHAD = Δ HAE. d) Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh: Ba điểm A, H, K thẳng hàng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ