Toán Lớp 7: bạn dung làm được 4 bài TEST đạt được điểm trung bình là 82 . Hỏi ở bài TEST thứ 5 sắp tới Dung phải làm được bao nhiêu điểm để có điểm

Toán Lớp 7: bạn dung làm được 4 bài TEST đạt được điểm trung bình là 82 . Hỏi ở bài TEST thứ 5 sắp tới Dung phải làm được bao nhiêu điểm để có điểm trung bình là 85                            mn trả lời mik vs cẻm mơn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ