Toán Lớp 7: bài 83.    Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia o x 1 , O x 2 ,   O X 3 3 , .., O X n ,

Toán Lớp 7: bài 83.    Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia o x 1 , O x 2 ,   O X 3 3 , .., O X n , sao cho : x O x 2   =   2   x O x 1   x O x 1   =   3 . x O x 1       ……    x O x n   =   n . x O x 1 . Tìm số n nhỏ nhất sao cho trong các tia đã vẽ có một tia là tia phân giác chung của 10 góc., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ