Toán Lớp 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là: A. Một điểm chỉ có thể thuộc một đường thẳng B. Qua

Toán Lớp 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là: A. Một điểm chỉ có thể thuộc một đường thẳng B. Qua một điểm chỉ vẽ được một đường thẳng đi qua điểm đó C. Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm D. Một điểm không được coi là một hình, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ