Toán Lớp 6: Không tính kết quả hãy xét xem A=35×34+17×43+75×51-2 mũ 2022×85 có chia hết cho 17 không? B=56×13 mũ 7-63 có chia hết cho 7 không?

Toán Lớp 6: Không tính kết quả hãy xét xem A=35×34+17×43+75×51-2 mũ 2022×85 có chia hết cho 17 không? B=56×13 mũ 7-63 có chia hết cho 7 không?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ