Toán Lớp 6: Chọn đáp án đúng  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A.   Tập hợp Ø là tập hợp con của mọi tập hợp B.   Mỗi tập hợp l

Toán Lớp 6: Chọn đáp án đúng  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A.   Tập hợp Ø là tập hợp con của mọi tập hợp B.   Mỗi tập hợp là tập hợp con của chính nó C.   Cả hai khẳng định trên đều đúng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ