Toán Lớp 6: Cho tập hợp  P = {0;4;9}. Hãy viết các số tự nhiên: a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là P ; b) Có ba chữ số lấy trong tập

Toán Lớp 6: Cho tập hợp  P = {0;4;9}. Hãy viết các số tự nhiên: a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là P ; b) Có ba chữ số lấy trong tập hợp p., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ