Toán Lớp 6: Cho A = (12n)/(3n + 3) Tìm giá trị của n đề a) A là một phân số. c) Với gia trị nào của số tự nhiên n thì 4 có giá trị nhỏ nhất và gi

Toán Lớp 6: Cho A = (12n)/(3n + 3) Tìm giá trị của n đề a) A là một phân số. c) Với gia trị nào của số tự nhiên n thì 4 có giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu?. b) A là một số nguyên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ