Toán Lớp 6: c, Tìm số chia của một phép chia biết số bị chia bằng 236, số dư bằng 15 (số chia là số có 2 chữ số)

Toán Lớp 6: c, Tìm số chia của một phép chia biết số bị chia bằng 236, số dư bằng 15 (số chia là số có 2 chữ số), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ