Toán Lớp 6: Biết số bị chia là 128, thương là 32 số dư bằng 0, vậy số chia bằng? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Toán Lớp 6: Biết số bị chia là 128, thương là 32 số dư bằng 0, vậy số chia bằng? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ