Toán Lớp 5: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số tự nhiên đó ta được số mới tăng thêm 4106 đơn vị.

Toán Lớp 5: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số tự nhiên đó ta được số mới tăng thêm 4106 đơn vị., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ