Toán Lớp 5: Số dư trong phép chia 7,39 chia 6 nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là A.1 B.0,001 C.0,01 D.0,1

Toán Lớp 5: Số dư trong phép chia 7,39 chia 6 nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là A.1 B.0,001 C.0,01 D.0,1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ