Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 13,5km , trong 2 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 14,75km. Hỏi trung bình mỗi giờ

Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 13,5km , trong 2 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 14,75km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 13,5km , trong 2 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 14,75km. Hỏi trung bình mỗi giờ”

 1. Trong 3 giờ đầu , người đi xe đạp đi được số km là:
  13,5×3 =40,5(km)
  Trong 2 giờ tiếp theo , người đi xe đạp đi được số km là:
  14,75×2=29,5(km)
  Trung bình mỗi giờ đi được số km là:
  (40,5+29,5):(2+3)=14(km)
     Đáp số : 14km.

 2. Giải:
  3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :
  13,5 x 3 = 40,5 ( km )
  2 giờ sau đi được số ki lô mét là :
  14,75 x 2 = 29,5 ( km )
  Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :
  ( 40,5 + 29,5 ) : ( 3 + 2 ) = 14 ( km )
  Đáp số : 14 km

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ