Toán Lớp 5: Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 3/10 số học sinh giỏi Toán, 2/10 học sinh giỏi Tiếng Việt. Có bao nhiêu học sinh giỏi Toán và bao

Toán Lớp 5: Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 3/10 số học sinh giỏi Toán, 2/10 học sinh giỏi Tiếng Việt. Có bao nhiêu học sinh giỏi Toán và bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ