Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán vải nhập về 150m vải,ngày đầu bán được 3/5 tấm vải,ngày thứ hai bán được 3/10 số vải còn lại. Cửa hàng còn lại……..

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán vải nhập về 150m vải,ngày đầu bán được 3/5 tấm vải,ngày thứ hai bán được 3/10 số vải còn lại. Cửa hàng còn lại………….mét vải?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ