Toán Lớp 5: 1>,<,= 9m50cm….905cm 5m 56cm…..556cm 5m 500m…….5km 4km 6m…..40hm 5km 7m…..57hm 2 A)3m 40cm+5m 24cm-4m 69cm B)72m 6cm-

Toán Lớp 5: 1>,<,= 9m50cm….905cm 5m 56cm…..556cm 5m 500m…….5km 4km 6m…..40hm 5km 7m…..57hm 2 A)3m 40cm+5m 24cm-4m 69cm B)72m 6cm-56m 30cm+7m 44cm C)8km 27 hm+3km 35hm-3hm D)98dam 20m×2+23dm 30m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ