Toán Lớp 4: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): a) Số 6 231 874 đọc là …………………&hel

Toán Lớp 4: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): a) Số 6 231 874 đọc là ……………………………. Số 25 352 206 đọc là ……………………………. Số 476 180 230 đọc là ……………………………. b. Số “tám triệu hai trăm mươi nghìn một trăm hai mươi mốt”viết là ……….. Số “một trăm linh ba triệu hai trăm linh sáu nghìn bốn trăm” viết là: ……….. Số “hai trăm triệu không trăm mười hai nghìn hai trăm” viết là: ……….., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ