Toán Lớp 4: Tính giá trị sau bằng cách hợp lý 240 x 50 + 48 x 100 phần 42 x 38 + 21 x 126

Toán Lớp 4: Tính giá trị sau bằng cách hợp lý 240 x 50 + 48 x 100 phần 42 x 38 + 21 x 126, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ