Toán Lớp 4: Tìm một số có 3 chữ số,biết tổng 3 chữ số là 20 chữ số hàng trăm bằng 1/4 tổng 3 chữ số; chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị

Toán Lớp 4: Tìm một số có 3 chữ số,biết tổng 3 chữ số là 20 chữ số hàng trăm bằng 1/4 tổng 3 chữ số; chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ