Toán Lớp 4: Số gồm tám mươi triệu, tám trăm, tám mươi nghìn được viết là: A. 80 888 000 B.  88 888 880 C. 80 880 000 D.

Toán Lớp 4: Số gồm tám mươi triệu, tám trăm, tám mươi nghìn được viết là: A. 80 888 000 B.  88 888 880 C. 80 880 000 D.  80 800 800, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ