Toán Lớp 4: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 180 m đường chéo thứ nhất hơn đường chéo thứ hai 24 m Tính diện tích hình thoi đó

Toán Lớp 4: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 180 m đường chéo thứ nhất hơn đường chéo thứ hai 24 m Tính diện tích hình thoi đó, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ