Toán Lớp 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng : a) Giá trị chữ số 5 trong số 475068 là : A. 5 B. 50 C.

Toán Lớp 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng : a) Giá trị chữ số 5 trong số 475068 là : A. 5 B. 50 C. 5000 D. 5068, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ