Toán Lớp 4: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất Giá trị của chữ số

Toán Lớp 4: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là A. 50 000 B. 5 000 C. 50 D. 500000, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ