Toán Lớp 4: Hai thùng chứa tất cả 800 lít nước Nếu thùng thứ nhất chứa thêm 120 lít nước thì bằng số lít nước của thùng thứ hai chứa được hỏi thùng

Toán Lớp 4: Hai thùng chứa tất cả 800 lít nước Nếu thùng thứ nhất chứa thêm 120 lít nước thì bằng số lít nước của thùng thứ hai chứa được hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít nước thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít nước ốc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ