Toán Lớp 3: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Số gồm 2 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 6 đơn vị viết là: 2346; đọc là: hai ngh&ig

Toán Lớp 3: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Số gồm 2 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 6 đơn vị viết là: 2346; đọc là: hai nghìn ba trăm bốn mươi sáu. a) Số gồm 6 nghìn, 9 trăm, 2 chục, 5 đơn vị viết là …..; đọc là: ……….. ………………………………………………. b) Số gồm 2 nghìn, 4 trăm, 6 chục, 8 dơn vị viết là: …..; đọc là: ………. ………………………………………………. c) Số gồm 7 nghìn, 5 trăm, 9 chục, 1 đơn vị viết là: …..; đọc là: ………. ………………………………………………., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ