Toán Lớp 3: một vòi nước chảy vào bể trong 6 phút được 180 lít nước hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước số lít nước ch

Toán Lớp 3: một vòi nước chảy vào bể trong 6 phút được 180 lít nước hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ