Toán Lớp 3: iết số thích hợp vào chỗ chấm : 6m 8dm = … dm 2m 20 cm = … cm 3m 5dm = … dm 7m 28 cm = … cm 4m 7dm

Toán Lớp 3: iết số thích hợp vào chỗ chấm : 6m 8dm = … dm 2m 20 cm = … cm 3m 5dm = … dm 7m 28 cm = … cm 4m 7dm = … dm 8m 55cm = … cm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ