Toán Lớp 12: Trong thời gian liên tục 25 năm, một người lao động luôn gửi đúng 4.000.000 đồng vào một ngày cố định của tháng ở ngân hàng M với lãi s

Toán Lớp 12: Trong thời gian liên tục 25 năm, một người lao động luôn gửi đúng 4.000.000 đồng vào một ngày cố định của tháng ở ngân hàng M với lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền là 0,6 % tháng. Gọi A đồng là số tiền người đó có được sau 25 năm. Hỏi mệnh đề nào dưới đây là đúng A .   3 . 500 . 000 . 000 < A < 3 . 550 . 000 . 000 B .   3 . 400 . 000 . 000 < A < 3 . 450 . 000 . 000 C .   3 . 350 . 000 . 000 < A < 3 . 400 . 000 . 000 D .   3 . 450 . 000 . 000 < A < 3 . 500 . 000 . 000, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ