Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm M cách đều hai mặt phẳng (P): 2x + 3y + z – 1 = 0 và (Q): 3x + y + 2

Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm M cách đều hai mặt phẳng (P): 2x + 3y + z – 1 = 0 và (Q): 3x + y + 2z – 3 = 0 là hai mặt phẳng có phương trình là: A. x – 2y + z – 2 = 0 và 5x + 4y + 4z – 4 = 0 B. x – 2y + z – 2 = 0 và 5x + 4y + 3z – 4 = 0 C. x – 3y + z – 2 = 0 và 5x + 4y + 3z – 4 = 0 D . x + 2y + z – 2 = 0 và 5x + 4y + 3z – 4 = 0, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ