Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình là: ( x   –   1 ) 2  

Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình là: ( x   –   1 ) 2   +   ( y   +   2 ) 2   +   ( z   +   3 ) 2 = 25 Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) A. I(1; -2; -3); R = 25 B. I(-1; 2; 3); R = 5 C. I(-1; 2; 3); R = 25 D . I(1; -2; -3); R = 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ