Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S :    x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 2 y − 6 z

Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S :    x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 2 y − 6 z + 1 = 0 . Tọa độ tâm I của mặt cầu là A. I 4 ; −   2 ;   6 B. I 2 ;   − 1 ;   3 C. I − 4 ;   2 ;   − 6 D. I − 2 ;   1 ; −   3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ