Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm M(2;0;4), N(0;2;3). Mặt cầu tâm A(2;-2;1) bán kính MN có phương tr&i

Toán Lớp 12: Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm M(2;0;4), N(0;2;3). Mặt cầu tâm A(2;-2;1) bán kính MN có phương trình là A . ( x – 2 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z – 1 ) 2 = 3 B . ( x – 2 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z – 1 ) 2 = 9 C . ( x – 2 ) 2 + ( y – 2 ) 2 + ( z + 1 ) 2 = 9 D . ( x – 2 ) 2 + ( y – 2 ) 2 + ( z + 1 ) 2 = 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ