Toán Lớp 12: Trong không gian O x yz, cho điểm A thỏa mãn O A → = 2 i → + j → là hai v&ea

Toán Lớp 12: Trong không gian O x yz, cho điểm A thỏa mãn O A → = 2 i → + j → là hai véctơ đơn vị trên hai trục tọa độ O x , Oy. Tọa độ điểm A là: A. A(2;1;0) B. A(0;2;1) C. A(0;1;1) D. A(1;1;1), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ