Toán Lớp 12: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm H(2;1;1) . Gọi các điểm A,B,C lần lượt ở trên các trục tọa độ Ox,Oy,Oz

Toán Lớp 12: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm H(2;1;1) . Gọi các điểm A,B,C lần lượt ở trên các trục tọa độ Ox,Oy,Oz sao cho H là trực tâm của tam giác ABC . Khi đó hoành độ điểm A là: A. -3 B. -5 C. 3 D. 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ