Toán Lớp 12: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  z – 3 i + 1 = 4 là: A . Đ ư ờ n g   t r

Toán Lớp 12: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  z – 3 i + 1 = 4 là: A . Đ ư ờ n g   t r ò n   x – 3 2 + y + 1 2 = 4 B . Đ ư ờ n g   t r ò n     x + 1 2 + y – 3 2 = 4 C . Đ ư ờ n g   t r ò n     x + 1 2 + y – 3 2 = 16 D . Đ ư ờ n g   t h ẳ n g   x – 3 y = 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ