Toán Lớp 12: Mệnh đề nào sau đây là sai A. Nếu ∫ f ( x ) d x   =   F ( x ) + C

Toán Lớp 12: Mệnh đề nào sau đây là sai A. Nếu ∫ f ( x ) d x   =   F ( x ) + C thì ∫ f ( u ) d u   =   F ( u )   +   C B. ∫ k f ( x ) d x   =   k ∫ f ( x ) d x (k là hằng số và k ≠ 0 ) C. Nếu F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) = G(x), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ