Toán Lớp 12: Hệ số lớn nhất của biểu thức P( x )=(1+ x )(1+2 x ) 17 sau khi khai triển và rút gọn là A. 25346048. B. 278513

Toán Lớp 12: Hệ số lớn nhất của biểu thức P( x )=(1+ x )(1+2 x ) 17 sau khi khai triển và rút gọn là A. 25346048. B. 2785130. C. 5570260. D. 50692096., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ