Toán Lớp 12: Hình bên là đồ thị của ba hàm số y = log a x ,   y = log b x ,   y = log

Toán Lớp 12: Hình bên là đồ thị của ba hàm số y = log a x ,   y = log b x ,   y = log c x 0 < a , b , c ≠ 1 được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. b > a > c B. a > b > c C. b > c > a D. a > c > b, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ