Toán Lớp 12: Gọi V là thể tích của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, V 1 là thể tích tứ diệ

Toán Lớp 12: Gọi V là thể tích của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, V 1 là thể tích tứ diện A’ABD. Hệ thức nào sau đây đúng? A. V = 3 V 1 . B. V = 4 V 1 . C. V = 6 V 1 . D. V = 2 V 1 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ