Toán Lớp 12: Giá trị biểu thức A= cos 2 1 0 + cos 2 2 0 + cos 2 3 0 + … + cos 2 89 0 bằng A. 89/2 B. 44 C .4

Toán Lớp 12: Giá trị biểu thức A= cos 2 1 0 + cos 2 2 0 + cos 2 3 0 + … + cos 2 89 0 bằng A. 89/2 B. 44 C .45 D. 90, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ