Toán Lớp 12: Xét hàm số y = f ( x ) với x ∈ − 1 ; 5 có bảng biến thiên như sau: Khẳng định n&a

Toán Lớp 12: Xét hàm số y = f ( x ) với x ∈ − 1 ; 5 có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sai đây là đúng A. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên [ – 1;5] . B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x = – 1 và x =2 trên [ – 1;5] . C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x = – 1 và đạt GTLN tại x =5 trên [ – 1;5] . D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x =0 trên [ – 1;5] ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ