Toán Lớp 12: Đạo hàm của hàm số  y = 3 x 3 + 2 là: A .   y ‘ = x 2 . 3 x 3 + 3 . ln 3 B .  

Toán Lớp 12: Đạo hàm của hàm số  y = 3 x 3 + 2 là: A .   y ‘ = x 2 . 3 x 3 + 3 . ln 3 B .   y ‘ = 3 x 3 + 2 . ln 3 C .   y ‘ = 3 x 2 . 3 x 3 + 2 D .   y ‘ = 3 x 2 . x 3 + 2 3 x 3 + 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ